In Nederland zijn meer dan één miljoen valincidenten per jaar bij ouderen. Eén op de drie thuiswonende ouderen valt minstens één keer per jaar. Dit aantal zal de komende jaren na verwachting stijgen door de toename van het aantal ouderen. Naarmate de leeftijd toeneemt, neem het aantal val-incidenten buitenshuis af en het aantal valincidenten thuis juist toe. Valongevallen zijn de meest voorkomende oorzaak van letsel bij een ongeval bij ouderen. Dit is een ernstig probleem met als gevolg een groot aantal overlijdens, ziekenhuisopnamen en spoedeisende hulp-behandelingen. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft (45%) van de valincidenten letsel als gevolg heeft, waaronder minder ernstig letsel (39%), maar ook heupfracturen (2%) en andere fracturen (4%). Naast deze korte termijn gevolgen, ontstaan er na een val ook lange termijn gevolgen, zoals een afname in het lichamelijk functioneren (bij 33%), minder sociaal actief (16,7%) en minder lichamelijk actief zijn (15,2%).  Behalve een toename in zorgbehoefte ontstaat bij mensen ook een toename in angst om te vallen en onzekerheid bij beweging.

Om dit groeiende maatschappelijke probleem het hoofd te bieden heeft het Health Impact Bond Lab (HIBlab) diverse zorgondernemers verzameld die innovatieve oplossingen ontwikkelen om vallen van ouderen te voorkomen. Op 30 maart 2017 zullen zij hun interventies presenteren in een aantal korte pitches, vergezeld door een keynote lezing van Secretaris-Generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Erik Gerritsen.

Het HIBLab is in het leven geroepen door Society Impact en PGGM als platform waarin veelbelovende innovatieve zorginterventies gekoppeld worden aan diverse maatschappelijke partners en er gezamenlijk gewerkt wordt aan kennis-ontwikkeling, kennisverspreiding, koppelen van en met investeerders en het slechten van mogelijke hindernissen op het gebied van wet- en regelgeving.