Op 21 november organiseren PGGM en Society Impact vanuit het HIBlab een bijeenkomst om met betrokken partijen te reflecteren op het proces en de businesscase van Health Impact Bond Dementelcoach.

In 2014 heeft een alliantie rondom de Dementelcoach de wil uitgesproken om de HIB Dementelcoach als eerste Nederlandse Health Impact Bond in de markt te plaatsen. Ondanks vele pogingen en de inzet van de betrokkenen is het niet gelukt de HIB te realiseren. Hoewel het niet gelukt is de HIB te realiseren heeft het gezamenlijke werk veel kennis en inzicht opgeleverd. We constateren dat de HIB als financieringsinstrument voor innovatieve zorg interventies momentum begint te krijgen en dat veel partijen zich met de ontwikkeling van HIBs bezighouden. Dit is daarom een geschikt moment om lessen te trekken uit eerdere ervaring.

Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen voor het niet succesvol kunnen implementeren van de HIB zowel inhoudelijk zoals het niet kunnen aantonen van de relatie tussen de interventie, prestaties en besparingen als juridische problemen rondom het verkrijgen van een experimenteertitel in het Fonds Langdurige Zorg (WLZ). Naast deze oorzaken zijn er nog een veelvoud aan redenen te bedenken. Om deze te bespreken en de vraag te beantwoorden waarom we er eigenlijk niet in geslaagd zijn de HIB Dementelcoach te implementeren organiseren we een reflectiebijeenkomst .

Wat: Reflectiebijeenkomst

Wie: HIB alliantiepartners van het eerste uur

Wanneer: 21 November

Waar: Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport, Parnassusplein 5 Den Haag