Achtergrond: Overzicht internationale Health Impact Bonds

Niet alleen in Nederland worden sinds de primeur uit 2017  de mogelijkheden van de Health Impact Bon…

Lees verder

Health Impact Bond terugkeren naar werk na kanker

In november werd een Health Impact Bond gelanceerd met het doel om werknemers die kanker hebben (geh…

Lees verder

HIB Sociaal Hospitaal wint Make-the-Move award 2017!

De Health Impact Bond (HIB) Sociaal Hospitaal heeft de Makethemove-award 2017 gewonnen! Deze HIB is…

Lees verder

Sport Impact Bonds de toekomst voor financiering van sportinitiatieven?

Sportinitiatieven laten (voor)financieren met privaat geld omdat ze maatschappelijk effect opleveren…

Lees verder

Presentatie HIB het traininigshuis

27 dec 2016 00:00

Vanuit het HIBlab wordt de Pi-groep ondersteund bij het sluiten van een Health Impact Bond rondom hu…

Lees verder

Eerste Health Impact Bond in Nederland!

27 jan 2017 11:00

In Den Haag wonen 3.200 zogenaamde multiprobleemgezinnen. Deze gezinnen kampen met meerdere probleme…

Lees verder

Kennisplatform HIB valpreventie

30 mrt 2017 15:00

In Nederland zijn meer dan één miljoen valincidenten per jaar bij ouderen. Eén op de drie thuiswonen…

Lees verder

Reflectiebijeenkomst HIB Dementelcoach

21 nov 2016 15:00

Op 21 november organiseren PGGM en Society Impact vanuit het HIBlab een bijeenkomst om met betrokken…

Lees verder

Publicatie: Health Impact Bonds. Innovatieve financiering voor innovatieve zorg

Nederland staat voor de grote uitdaging de zorg te verbeteren en tegelijk betaalbaar te houden. Inno…

Lees verder

Verslag: Reflectiebijeenkomst Health Impact Bond Dementelcoach

De problematiek van overbelasting van mantelzorgers staat prominent op de maatschappelijke agenda va…

Lees verder