Wat is het HIBlab?

Het HIBlab is een samenwerkingsverband waarin verschillende partners samen werken aan de ontwikkeling van Health Impact Bonds (HIB’s). Het HIBlab is een laboratorium waar aan concrete casussen gewerkt wordt door de aangesloten partijen. Het doel is om kennis te vergaren en belemmeringen voor het tot stand brengen van HIB’s te slechten. In het HIBlab worden concrete HIB’s uitgewerkt en tot stand gebracht.

Wat is een HIB?

Een HIB is een vorm van financiering om innovaties in de zorg en effetieve interventies te realiseren die op een andere manier niet tot stand komen. Een HIB is een prestatiecontract waarbij de partijen afspraken maken op basis van resultaten in plaats van verichte handelingen.  Een private investeerder financiert een interventie die gezondheidswinst en kostenbesparingen beoogt. De investering wordt achteraf met rendement terugbetaald uit behaalde kostenbesparingen binnen het zorgsysteem. Worden de prestaties niet behaald, dan is er ook geen uitbetaling. Publieke middelen worden bij een HIB dus alleen ingezet voor interventies die daadwerkelijk doelmatig en kosteneffectief zijn.

Wilt u meer weten over HIB’s? Lees dan deze HIB-publicatie of bekijk dit filmpje.

Waarom HIBlab.nl?

Deze website is bedoeld om innovatie in de zorg te versnellen door ondernemers vanuit het HIBlab te ondersteunen. Ondernemers, of dat nou gevestigde bedrijven zijn, ziekenhuizen, zorginstellingen of (tech) start ups kunnen hun plan indienen voor interventies ten bate van verbetering in de gezondheidszorg. Vanuit het HIBlab ondersteunen we ondernemers met het verdiepen van de businesscase en het begeleiden naar een passende investering.