De partners van het HIBlab zetten zich in om de gezondheidsbevordering te stimuleren door het alternatieve financieringsmodel health impact bonds (HIB’s) te ontwikkelen, te experimenteren, bij te schaven en in te voeren. In het HIBlab wordt aan de hand van daadwerkelijke oplossingen bezien welke belemmeringen voor het introduceren van HIB’s moeten worden weggenomen.

In het HIBlab worden innovaties gescout die zich lenen voor een HIB als financieringsinstrument. Deze zorginnovaties kunnen zichzelf aandienen. Bent u benieuwd of een HIB een geschikte financieringsvorm is voor uw innovatie/onderneming? Dien dan uw plan in via onze checklist. De onderstaande zorginnovaties hebben zich al aangemeld bij het HIBlab en worden onderzocht.