In Den Haag wonen 3.200 zogenaamde multiprobleemgezinnen. Deze gezinnen kampen met meerdere problemen tegelijk. Zoals schulden, armoede, psychische problemen, justitiecontacten, opvoedproblemen en gezondheidsproblemen. Daarvoor krijgen zij op dit moment meerdere hulpverleners over de vloer en maken ze gebruik van meerdere voorzieningen in zorg en sociale zekerheid. Ongeveer 1/3 van het budget dat is gedecentraliseerd wordt uitgegeven aan zorg en sociale zekerheid voor deze gezinnen (een kleine 6 miljard). Uit cijfers van VWS blijkt dat de kosten van een multiprobleemgezin gemiddeld 104.000 euro per jaar bedragen. En dat terwijl vele gezinnen hierdoor niet een beter perspectief krijgen of ervaren op een beter  leven waarin ze zelf regie en zeggenschap hebben.

In Den Haag gaat Sociaal Hospitaal de komende vijf jaar 600 gezinnen (huishoudens) helpen met betere en goedkopere plannen voor het oplossen van hun problemen. Beter in de zin dat gezinnen een hogere kwaliteit van leven rapporteren. Goedkoper in de zin van een directe en reële reductie van uitvoeringskosten van minimaal 4,75 miljoen euro in de eerste twee jaar na de interventie van Sociaal Hospitaal. Sociaal Hospitaal is een initiatief van het Instituut voor Publieke Waarden.

Het project wordt gefinancierd dankzij het sluiten van een Health Impact Bond (HIB). Dit is een pay-for-success contract waarbij een private investeerder – in casu CZ – de interventie financiert en de ondernemer wordt afgerekend op het behalen van vastgestelde doelstellingen. Bij succesvolle resultaten betaalt de gemeente Den Haag een deel van de besparing uit aan de investeerder.
Society Impact heeft dit proces begeleid als procesbegeleider, intermediair en matchmaker.
ING en PGGM zijn bereid om bij succes de verdere opschaling van Sociaal Hospitaal te financieren.
Deze Health Impact Bond is om vele redenen uniek en innovatief. We lichten dit tijdens de bijeenkomst gaarne toe.
Wij nodigen u van harte uit voor de lancering van de eerste HEALTH IMPACT BOND in Nederland.
U kunt zich aanmelden via deze link.