Vanuit het HIBlab wordt de Pi-groep ondersteund bij het sluiten van een Health Impact Bond rondom hun integrale aanpak van het Trainingshuis. Het Trainingshuis® boekt al bijna 3 jaar succesvolle resultaten  en ervaart de Pi-groep nog steeds knelpunten bij het implementeren van dit zorgconcept. Deze betreffen met name de financiële schotten tussen de verschillende onderdelen zorg, samenleving en werk (Zvw, Wmo (Beschermd Wonen, Jeugd, Begeleiding), Wlz, Participatiewet en UWV) en de inzet van de ondersteuners in de zorg. Het doel van de Pi-groep voor dit zorgconcept is één indicatie en één zorgbudget waarmee de cliënt zo snel als mogelijk weer zelfstandig kan leven, wonen, werken. Het grote voordeel is dat alle tijd kan worden besteed aan de cliënt in plaats van aan overhead. Om dit zorgconcept op een gedegen manier te implementeren kan financiering op basis van een Health Impact Bond een interessante oplossing bieden.

Vanuit het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport is Secretaris-Generaal de heer dr. E. Gerritsen aanwezig om het belang van de innovatieve aanpak en Health Impact Bond te onderstrepen.