Het HIBlab is een samenwerkingsverband waarin partners samen werken aan de ontwikkeling van Health Impact Bonds (HIB’s). Het HIBlab is een laboratorium waar aan concrete casussen gewerkt wordt door de aangesloten partijen. Het doel is om kennis te vergaren en belemmeringen voor het tot stand brengen van HIB’s te slechten. In het HIBlab worden HIB’s gecreëerd en tot stand gebracht.