In november werd een Health Impact Bond gelanceerd met het doel om werknemers die kanker hebben (gehad) te ondersteunen bij een snellere, succesvolle terugkeer naar werk. Re-integratie van werknemers met kanker verloopt namelijk vaak moeizaam. Zij hebben te kampen met vermoeidheid, minder concentratie en geheugenproblemen. Uiteindelijk verliest een kwart van hen zijn werk. “Vanuit ArboNed hebben we methodes ontwikkeld waarbij we werknemers snel en duurzaam aan het werk helpen. Maar we hadden nog geen specifiek traject voor mensen met kanker.” licht Betty toe. Door deze Health Impact Bond komen partijen bij elkaar om dit mogelijk te maken. “Omdat het onmogelijk is voor al onze klanten losse maatwerk afspraken te maken in zo’n traject met geprotocolleerd onderzoek, zijn we samen met verzekeraar De Amersfoortse om de tafel gegaan.” Aldus Betty Scholten, klantteammanager Verzekerd en projectleider van deze samenwerking bij ArboNed

Doel van deze HIB is dat 140 mensen met kanker de komende twee jaar met de nieuw ontwikkelde intensieve re-integratieaanpak worden begeleid.

Hoe werkt de aanpak?

De aanpak bestaat uit drie modules.  Ziekteverwerking, skills en rescources. De module ziekteverwerking bestaat uit zes persoonlijke gesprekken waarvan één gesprek samen met de werkgever is. Na de eerste module wordt de tweede module opgestart: Skills. Dit traject zal volgens Betty ongeveer gelijk lopen met de revalidatiefase. “Met deze module werkt de werknemer aan zijn zelfvertrouwen en aan probleemoplossend vermogen zodat een optimale arbeidsparticipatie bereikt wordt.  Er is een hoop gebeurd en je bent waarschijnlijk veranderd. Hoe ga je daar mee om? De laatste module die ongeveer op hetzelfde moment start als de re-integratiefase heet Resources.  De werknemer wordt dan ondersteund in het managen van hulpbronnen. Waar krijgt hij energie van en waar kan hij uit putten?

Onderzoek naar terugkeren naar werk na kanker

In 2018 wordt met dit traject gestart. Deelnemers worden twee jaar begeleid. Voor het wetenschappelijk onderzoek zullen zij een aantal keren in het traject ondervraagd worden over hun bevindingen zodat ook onafhankelijk wordt vastgesteld of deze re-integratieaanpak werkt.

Meer informatie over deze Health Impact Bond vind u hier.

Meer nieuws