Niet alleen in Nederland worden sinds de primeur uit 2017  de mogelijkheden van de Health Impact Bond verder verkend. Internationaal zijn in totaal al zo’n 14 HIB’s gesloten, waarvan vier hieronder kort worden omschreven. Voornamelijk in ontwikkelingslanden wordt het merendeel van de impact bonds gesloten in het domein van de zorg. Wat opvalt aan de impact bonds in ontwikkelingslanden is dat, anders dan in hoge inkomens landen, de outcome funders (resultaat investeerders) vaak geen overheidsinstanties zijn, maar stichtingen en fondsen. Dat ook stichtingen en fondsen een geschikte partij zijn als outcome funder is een goede ontwikkeling voor de toekomst van HIB’s. Ook landen waar de overheid minder verantwoordelijkheid draagt voor zorg komen hierdoor in aanmerking voor het sluiten van een HIB.

In Australië heeft Social Ventures Australia (SVA) de eerste impact bond gesloten in de mentale gezondheidszorg. ‘The Resolve Program’ is een op herstel gericht programma door middel van ondersteuning vanuit de gemeenschap. De doelgroep zijn patiënten die voor langere tijd opgenomen zijn geweest in mentale zorg instellingen. Het project is in hoge mate innovatief aangezien de hulpverleners die worden ingezet zelf een verleden hebben met mentale aandoeningen en zodoende als rolmodel kunnen dienen voor de patiënten. De aanpak zal moeten leiden tot een kostenbesparing bij de overheid, met name door het verlagen van ziekenhuisopnames. Meer lezen.

In Fresno, Californië wordt een HIB ingezet waarbij de woningen van kinderen met astma preventief stofvrij gemaakt worden. De verwachting is dat dit leidt tot een daling in het aantal ziekenhuisopnames. Dit leidt tot een kostendaling waardoor de investering kan worden terugbetaald. Meer lezen.

In Israël is een HIB gelanceerd om de ontwikkeling van diabetes type 2 tegen te gaan. Bij deze HIB worden mensen met een hoog risico op diabetes type 2
geholpen om hun levensstijl aan te passen. Als deze interventies succesvol zijn in het voorkomen van de ontwikkeling van diabetes zullen twee Israëlische gezondheidsorganisaties en het Nationale Verzekeringsinstituut de investeerders terugbetalen met de besparingen op zorgkosten. Meer lezen.

In South Carolina is een initiatief middels een HIB gefinancierd om de levens­kwaliteit voor kwetsbare moeders en hun eerste baby’s te verbeteren. Dit wordt bereikt met Nurse­Family Partnerships, waarbij verpleegsters de moeders ondersteunen om de prenatale gezondheid te verbeteren en letsel, mishandeling en verwaarlozing van de kinderen te voorkomen. Voor de overheid leidt dit tot lagere kosten op onder andere het gebied van medische zorg en kinderbescherming. Meer lezen.

Meer nieuws