De problematiek van overbelasting van mantelzorgers staat prominent op de maatschappelijke agenda van veel Nederlandse gemeentes. Cijfers van het SCP tonen aan dat van de ongeveer 4 miljoen mantelzorgers ongeveer 10% een hoge belasting ondervind. De vraag hoe  overbelaste mantelzorgers ondersteund kunnen worden bij hun al zeer zware taken is dan ook erg relevant. Ook vanuit maatschappelijk gedreven ondernemers wordt dit vraagstuk in toenemende mate opgepakt. Een van deze ondernemers startte Dementelcoach.

Dementelcoach biedt telefonische ondersteuning aan mantelzorgers van dementerenden.. In circa tien coaching sessies door een zorgverlener uit de psychogeriatrie. De coaching gesprekken richten zich op verminderde stres bij mantelzorgers, waardoor zij beter in staat zijn gepaste zorg te verlenen. Inmiddels heeft Dementelcoach in de zeven jaar dat zij actief zijn ruim 700 mantelzorgers ondersteund. Dit leidt er toe dat kostbare professionele zorg langer uit zicht blijft wat voor onder andere gemeenten en verzekeraars tot een kostenbesparing kan leiden.

Een alliantie van verschillende partijen heeft zich ruim 2 jaar intensief ingezet om Dementelcoach via een Heatlh Impact Bond (HIB) te financieren. Ondanks alle wil, ambitie en goede samenwerking heeft de inzet niet geleid tot het daadwerkelijk sluiten van een HIB. Wel is er veel geleerd.

De lessen die zijn besproken op de reflectiebijeenkomst van de HIB Dementelcoach kunt u hier lezen.

Meer nieuws